Hvad er forskellen på dyrt og billigt lammeskind?

Hvad er forskellen på dyrt og billigt lammeskind?

Lammeskind fås i forskellige prisklasser - fra de billige varianter i supermarkeder til vores premium skind. Men hvordan kan der være en forskel? Og hvordan hænger prisen sammen med skindet? I vores blogindlæg forklarer vi, hvad et lammeskind koster og hvorfor?

Hvad koster lammeskind?

Prisen på et lammeskind hænger sammen med mange komponenter, da der sker mange forskellige steps, når fåret opdrættes og til skindet ender i butikken eller webshoppen. Her er det ikke kun opdrætteren og sælgeren, der involveres, men også garvningen, eventuel farvning, transport, mellemhandlere mv. Nævnte led i processen fra farm til shop har alle indflydelse på  prisen og kvaliteten af skindet. Skindet har desuden en fast pris foruden ovenstående led - skindet pris hænger uløseligt sammen med faktorerne dyrevelfærd og kvalitet. Her er det vigtigt at forstå, at god dyrvelfærd udmærker sig i god kvalitet.  

Prisforskelle ved kvalitet

Når man snakker om kvalitet på lammeskind, er der som regel tale om forskellen mellem Standard og Premium kvalitet. Inden for standard kvalitet er der en yderligere inddeling, hvor nogle af standard skindene klassificeres som standard skind af høj kvalitet, mens andre af standard skindene har lavere kvalitet. Disse kvalitetsforskelle har også indflydelse på prisen på skindet, da skind med højere kvalitet har en højere pris.

En højere kvalitet forbindes med forskellige aspekter, som alle nøje passer på dyrets ve og vel. Som det også forholder sig ved husdyr, er det også med andre dyr: Kun et sundt og lykkeligt dyr har en smuk, sund og skøn pels.

Får der græsser i naturen

Skind med premium kvalitet stammer for det meste fra dyr, der er blevet plejet og passet særdeles godt. I vores tilfælde er det naturligvis sådan, at alle får altid, skal have mulighed for at græsse i det fri. Den økologiske opdrætning og pasning gennem erfarende hyrder garanterer den fantastiske kvalitet på skindet.

Selvom hvert skind er et biprodukt til kødproduktion, og dette er opdrætterens hovedindtægtskilde, har den økologiske opdrætning og den sammenknyttede fremragende kvalitet direkte indflydelse på skindets pris.

Omkostninger ved forarbejdningen af et skind

Forarbejdningen af et skind indeholder flere skidt, der håndteres af forskellige professionelle eksperter. Herunder hører tørring, garvning, muligvis farvning, transportering, opbevaring og salg af skindet.

Det første skridt er tørring af skindet, hvilket ofte sker på farmen. Her er det vigtigt, at man har de rigtige temperaturer og luftfugtighed, for at skindet ikke beskadiges.

Det næste skidt er, at skindet skal garves. Garvningen på et skind er et enormt vigtigt skridt, som har direkte indflydelse på kvaliteten. Der er mange forskellige garvningsmetode, som alle har sine fordele og ulemper.

For at undgå den stærke dyrelugt skal et skind garves professionelt. Ligeledes er det vigtigt, at omverden er beskyttet, derfor foretrækker vi altid garvning uden giftstoffer og gerne lokal garvning. Eksempelvis garves vores skind fra England, Island og Østrig garvet professionelt i Polen.

Unika lammeskind

Mange skind indfarves, så de kan få en flot ensartet farve. Her er det ved garvningen meget vigtigt, at skindene bliver håndteret professionelt, så man får et perfekt resultat og på samme tid passer mest muligt på omverden. 

Skind i hele verden bliver transporteret af forskellige forhandlere. En god og sikker transport, samt professionel opbevaring er meget vigtigt for at garantere skindets holdbarhed, og undgå enhver form for skader på skindet.

Sidst i denne tilblivelsesproces har vi en sælger, der betaler sine medarbejdere for at markedsføre og sælge dette skind på den bedste måde.

Hvorfor er vores skind forholdsvis dyre?

Vi lægger meget vægt på, at alle vores skind har en god kvalitet, dyrebeskyttelse samt en fair betaling for alle led i skindets tilblivelsesproces.

De bedste skind koster mere end skind af ringere kvalitet. For at skind har denne gode kvalitet, skal det forarbejdes professionel, hvor det er vigtigt, at eksperter benyttes. De bedste garvere, transportører og leverandører ved naturligvis, hvordan skindet behandles bedst mulig, og med deres gode arbejde hører med selvfølgelighed også en højere pris.

Vi er af den holdning, at de mennesker der arbejder med skindene, har et godt ve og vel samt dyrets har et godt ve og vel. Dette er en af de vigtigste faktorer for en god kvalitet, hvorfor det også afspejles i prisen.

Det betyder dog ikke, at man ikke skal købe billigere skind. Også disse skind er biprodukter til kødproduktionen, der også er videreforarbejdet omhyggeligt. Vi har dog valgt at fokusere på premium lammeskind. Vi er nemlig stole af, at vi kan præsentere de bedste skind.

 

 

Forrige Findes hvidt lammeskind?
Næste Billige lammeskind - Hænger pris og kvalitet sammen?